Καλό ταξίδι Μαρία μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με απέραντο θαυμασμό. Maria Moisidou

Sent by Maria on 13/10/2017